Links & informatie

passer G ponceaurood

ORDE VAN VRIJMETSELAREN IN NEDERLAND

Op de website van de ORDE VAN VRIJMETSELAREN IN NEDERLAND www.vrijmetselarij.nl kun je meer informatie vinden.


STICHTING RITUS EN TEMPELBOUW

De website www.ritusentempelbouw.nl heeft o.a. een digitaal archief van TOTH MAGAZINE.


Broederschap of Jongensclub

In 2005 is het boek “Broederschap of Jongensclub”, een wandeling langs het pad van drie Amsterdamse vrijmetselaarsloges, verschenen.
Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van deze drie Loges, “La Paix“, “Concordia Vincit Animos” en “La Charité”.
De auteur Ko van Geemert (1950) probeert iets van het mysterie van de vrijmetselarij te tonen en probeert daarmee tevens de geheimzinnigheid waarmee de vrijmetselarij altijd is omgeven te ontsluieren.
​Ook vrijmetselaren zelf komen aan het woord en vertellen over hun beleving en wat de vrijmetselarij voor hen betekent.

FAMA Maçonnieke Uitgeverij, 2005

Broederschap of Jongensclub

Vrijmetselarij voor dummies

Vrijmetselarij voor dummies

De vrijmetselaars zijn altijd in mysteriën gehuld geweest. Wie zijn ze, wat zijn hun doelen en klopt het dat diverse Amerikaanse presidenten lid zijn of lid zijn geweest? Dit boek ontraadselt de mythen en laat zien hoe fascinerend deze levensstijl echt is. De schrijver komt daarbij met feiten en laat zich niet beïnvloeden door complottheorieën. Aan bod komen onder andere de geschiedenis, rituelen, symboliek en de huidige invloed van de vrijmetselaars. Een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis, avontuur en de boeken van Dan Brown, van wie dit jaar het nieuwe boek De Salomon Sleutels zal verschijnen, met daarin een grote rol voor de vrijmetselaars. Christopher Hodapp is Master bij de loge van Indianapolis en kent vanwege zijn vele reizen buitenlandse loges van binnenuit. Het boek wordt gereviewd door een Vlaamse onderzoeker.

Or read the original English version Paperback, 2nd Edition, Freemasons for dummies


DE ORDE, John Dickie 2020

In De orde verkent John Dickie de invloed en geschiedenis van de geheime organisatie de Orde van Vrijmetselaars (opgericht in 1717) die op de achtergrond nog altijd een stuwende kracht is in de wereld

De orde van John Dickie – auteur van onder andere Cosa Nostra en Maffiarepubliek – vertelt het verhaal van de geheime wereldgeschiedenis van de vrijmetselarij.

Or read the original English version Hardcover, The Craft: How the Freemasons Made the Modern World

De Orde – John Dickie

Vrijmetselarij – W. Kirk

Vrijmetselarij – W. Kirk

De vrijmetselarij is een met veel geheimzinnigheid omgeven seculiere broederschap, uitsluitend toegankelijk voor mannen, die wereldwijd circa vier miljoen leden telt (Nederland ca. 6000 en België ca. 16.000). Kirk MacNulty, al meer dan veertig jaar actief als vrijmetselaar in Engeland en de Verenigde Staten, heeft een prachtig geïllustreerd (300 afbeeldingen tellend) internationaal overzichtswerk geschreven, dat de geschiedenis, de symbolen en de gebruiken van de vrijmetselarij voor leken verklaart. Het boek verschijnt op het juiste moment: De Da Vinci Code heeft de interesse voor besloten genootschappen aangewakkerd en Dan Browns nieuwste boek handelt specifiek over vrijmetselarij; bovendien bestaat de Nederlandse Grootloge dit jaar 250 jaar.

Het boek presenteert de vrijmetselarij in al haar glorie:

  • historische en filosofische achtergronden van de broederschap;
  • de rijke symbolentaal, afgeleid van werktuigen en gebruiken van het metselaarsambacht;
  • inrichting van de loges, de organisatie in graden (leerling, gezel en meester), de opbouw van de tempel, inwijdingsrituelen, ceremoniële kledingstukken en voorwerpen;
  • mythevorming en vervolging;
  • maatschappelijke en culturele betekenis.

Or read the original English version Hardcover, Freemasonry: Symbols, Secrets, Significance


Vrijmetselarij – Sangeet Duchane

Wat is vrijmetselarij? Waar komt het vandaan? Waarom is het geheim? Maakt de vrijmetselarij deel uit van een sinistere samenzwering?

In dit boek staan antwoorden op deze vragen. Verder wordt de geschiedenis van de vrijmetselarij in Europa en Amerika beschreven. En ten slotte volgt een uitleg over de spirituele betekenis van de symboliek in de leer van deze mysterieuze broederschap.

Vrijmetselarij – Sangeet Duchane

De Vrijmetselaars

De vrijmetselarij of maçonnerie is enerzijds een levensfilosofie van broederschap, die de mens aan zichzelf laat werken, zodat deze hoe langer hoe meer kan gaan betekenen voor het geheel. Anderzijds is het de internationaal verbreide broederschap van vrijmetselaars of maçons. Vrijmetselarij geeft uitleg aan de hand van prachtige illustraties.


Literatuur
Enkele boeken over de Vrijmetselarij die in veel openbare bibliotheken geleend kunnen worden:
dr. A.W.F. van de Sande: Vrijmetselarij in de Lage Landen;
Anton van de Sande en Joost Rosendaal (red.): “Een stille leerschool van deugd en goede zeden”
Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw;
Th. Stevens: Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië, 1764-1962;
W. Verwey e.a.: Samen de Stilte ingaan, gedachten over de stilte geschreven door vrijmetselaren en monniken;
dr. Joh.S. Wijne: De werkelijkheid achter een geheim.