Onze Loge

passer G ponceaurood

Elke Loge onderscheidt zich door een eigen karakter…

Daarom maakt het wel degelijk uit bij welke Loge men lid is.
Die keuze kan meestal van tevoren niet goed gemaakt worden.
Naast de bereikbaarheid van het logegebouw vanaf de eigen woonplaats, is de dag van de week waarop een Loge bij elkaar komt (La Charité op de maandag) dan ook in veel gevallen bepalend voor de keuze van een Loge. (*)

Het komt er in de praktijk op neer dat de Loge waarin men is ingewijd als Leerling-Vrijmetselaar – de moederloge – over het algemeen de Loge is waar men zich het meest thuis voelt.

Er zijn echter onmiskenbaar verschillen tussen de diverse Loges.
Weliswaar zijn zij gebonden aan de kernregels van het methodische spel dat gespeeld wordt (rituaal) maar tussen de regels kunnen de Loges hun eigen ideeën erover vormgeven.
Er zijn Loges die de inhoud van het verhaal zwaar laten wegen tegenover Loges die de inhoud laten bepalen door de nadruk te leggen op uiterlijke gebruiken en tradities.
Op deze schaalverdeling is La Charité te vinden aan het uiteinde waar de nadruk ligt op beleving van de inhoud, en het verst verwijderd van nadruk de op uiterlijke vorm.

Vanaf de oprichting staat La Charité bekend om haar eigenzinnig karakter. In de zestiger jaren van de vorige eeuw leverde dat van buitenaf de negatief bedoelde aanduiding ‘spijkerbroekenloge’ op. Een term die geen recht deed aan de Loge omdat het merendeel van de leden in die tijd uit keurige, goed opgeleide, traditionele mannen bestond. Echter een paar jonge leden gooide de knuppel in het hoenderhok door zich aan de heersende mores te onttrekken, waarbij zij tevens een taalgebruik introduceerden dat drieletterige schuttingwoorden niet schuwde. Het bracht de gemoederen zodanig in beweging dat de vereniging op haar grondvesten stond te schudden. In die tijd waarin bij voorbeeld homoseksualiteit tot dan toe onbespreekbaar was, werden de gemoederen ernstig verhit toen één van de broeders bekend maakte dat hij homo was. In ons huidig tijdsgewricht is homoseksualiteit uiteraard allang geen issue meer in de Loge.

​Dankzij de open lijnen volgens welke La Charité de ritualen heeft vorm gegeven, is er voldoende ruimte voor invulling van de persoonlijke, zelfstandige zoektocht van de individuele broeder.
Zo kon Loge La Charité zich tot een moderne pluriforme vereniging ontwikkelen die mannen toelaat uit alle lagen van de bevolking, mannen met een divers opleidingsniveau, met gespreide belangstellingen en met verschillende sociale achtergrond.

​La Charité is een Loge die zich vooral bezighoudt met het inhoudelijke aspect van de Vrijmetselaarsmethode, waarbij het toepassen van traditionele gebruiken tot een noodzakelijk minimum beperkt blijft.


Vrijmetselarij, en zeker Loge La Charité, biedt geen ruimte voor mensen die zich met het oogmerk tot de Orde wenden om te kunnen netwerken en daaruit zakelijk gewin te kunnen peuren.
Degenen die in de loop van de tijd met dat oogmerk door de mazen van de toelatingsprocedure zijn gekropen, lieten zich binnen de kortste keren weer als lid uitschrijven.
Want tijdens de Tempelbijeenkomsten wordt met name inspiratie opgedaan door de rijkdommen die het maçonnieke gedachtegoed biedt. Tijdens de comparities (de informelere bijeenkomsten) wordt op basis van die geboden inzichten over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. De kunst daarbij is om elkaar niet te willen overtuigen van het eigen gelijk.

“La Charité” is een prachtige Loge.
Geen betere maar wel een andere Loge.
Vooral door de manier waarop zij de methode, die Vrijmetselarij heet, vorm geeft.


* ) Zie voor een overzicht van de dagen waarop de andere loges op de Vondelstraat 39 arbeiden de pagina LOGEGEBOUW.