Werkwijze

passer G ponceaurood

De “arbeid” van onze Loge…

De leden van Loge La Charité komen elke maandagavond samen.
Wij kennen in de Vrijmetselarij twee manieren van samenkomen, te weten: tijdens de zogenaamde Tempelbijeenkomsten en tijdens Comparities.

In de Tempel voeren wij ons rituele spel uit, rituaal geheten.
Dat zijn verschillende spellen die alle op een bepaalde manier de weg naar het Licht uitbeelden, al naar gelang de betekenis van de soort bijeenkomst.

In de Tempel houden wij onze drie inwijdingen: de Inwijding tot Leerling, de Bevordering tot Gezel en de Verheffing tot Meester.
Daarnaast vieren we in de Tempel onze vier Hoogtijdagen.
Dat zijn de vier momenten waarop we, gelijk aan het wisselen van de jaargetijden, de op- en neergang van het Licht een plaats geven in relatie tot de zin van ons leven.
In de Tempel zijn wij gekleed in rokkostuum met zwart vest, zo willen wij op een stijlvolle wijze uiting geven aan onze overtuiging dat wij allen, ongeacht onze afkomst of maatschappelijke status, gelijkwaardige zoekers naar “het ware” zijn.

Tijdens de Comparitiebijeenkomsten zijn wij gekleed in onze dagelijkse “casual” kleding.
Een Comparitie bestaat o.a. uit een huishoudelijk gedeelte, immers een Vrijmetselaarsloge is een vereniging in de zin van de wet, met statuten en een huishoudelijk reglement.
Het overgrote deel van zo’n Comparitie wordt echter gevuld door een lezing, door ons “Bouwstuk” genoemd.
Zo’n Bouwstuk behoort normaliter een zekere relatie te hebben met het maçonnieke gedachtegoed.
Het onderwerp is in principe vrij, al wordt in sommige Loges, zoals soms ook bij La Charité, een jaarthema gehanteerd.
In het algemeen geldt dat tijdens de Comparities politiek en religieuze twistgesprekken verboden zijn.
Dat wil niet zeggen dat er niet over politiek en religie gesproken mag worden, maar de grens wordt daarin bereikt wanneer men tracht zijn mening aan een ander op te leggen.
Wij zijn op zoek naar de drijfveren en motieven van de ander.
We zijn er niet op uit om anderen van ons gelijk te overtuigen.

Naast de vrije Bouwstukken hebben beginnende Vrijmetselaren de verplichting na één jaar een zogenaamd Leerlingbouwstuk op te leveren en na twee jaar een Gezelbouwstuk, met de bedoeling dat zij hun Leerlingentijd en vervolgens hun Leerling/Gezellentijd evalueren, alvorens ze ingewijd kunnen worden in de graad van resp. Gezel of Meester.

De bijeenkomsten vinden plaats tijdens het zogeheten werkjaar, dat loopt van half september tot half juni.
Tijdens de zomer komen wij niet bijeen.

Resumerend: wij kennen twee bijeenkomsten, nl. in de Tempel, de ruimte waarin wij onze vrijmetselaarsinspiratie opdoen en in de zogenoemde Voorhof waarin we tijdens de Comparities onze in de Tempel opgedane inspiraties in praktijk proberen te brengen, waarbij natuurlijk ten overvloede gezegd moet worden dat de Vrijmetselaar uiteindelijk zijn handel en wandel zelf zal moeten invullen tijdens zijn dagelijks bestaan, in de samenleving.